วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับคะแนนการประเมินฯITA

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมประชุมโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!