วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566เข้าร่วมการอบรมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมิน LPA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Webex แบบ cloud meeting

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้การบริหารงานของนายอาคม คงกะเรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลบ้านในดง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมิน LPA ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Webex แบบ cloud meeting ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!