ประกาศแผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่