ประกาศแผนจัดจ้างโครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่