ประกาศแผนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีจำนวน ๑ คัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง