โรงเรียนบ้านในดง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนบ้านในดง

เปิดสอน ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านในดง  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทร.032-404-557