วัดชายนา

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วัดชายนา

ประวัติวัดชายนา

     วัดชายนา ตั้งอยู่ เลขที่ 62 หมู่ 2 ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี มีเนื้อที่ 10 ไร่ 80 ตารางวาสังกัด ธรรมยุติกนิกาย
     - ทิศตะวันออกติดกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านในดง องค์การบริหารส่วนตำบล
     - ทิศตะวันตกติดกับ ที่ดินของนายเอื่อม พูลสวัสดิ์
     - ทิศเหนือซึ่งเป็นด้านทางเข้าติดกับถนนลาดยางสายเพชรเกษม- หนองจอก
     - ทิศใต้ติดกับที่ดินของนายปัญญา ขวัญเมือง

     เริ่มบุกเบิกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2504-2505 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ วันที่พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ. ศ.2508 แรม 10 ค่ำเดือน 12 ปี มะเส็ง ลงนามโดย พันเอกปิ่น มุทุกันต์ อธิบดีกรมการศาสนา ได้อนุญาต ให้ตั้งนาม วัดชายนา ประกาศ ณ วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2512แรม 3 ค่ำเดือน 12 ปีระกา ลงนาม โดย พลเอกกฤษณ์  สิวะรา รัฐมนตรีช่วยว่าการ ทำการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

     วางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม ปี พ.ศ.2509 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย จ.ศ.1327 ร.ศ.185 พระราชสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัด ธรรมยุต วางศิลาฤกษ์ พระครูโสภิตธรรมาภรณ์(ทอง) ประธาน นาย กำนันคำ ทองทา กรรมการ

     ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาประกาศ ณ  วันพฤหัสที่ 16 กรกฎาคม  พ.ศ.2513 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ รับสนองพระบรมราชโองการ โดย ลงนาม จอมพลถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรี นำไฟฟ้ามาใช้ในวัด ปี พ.ศ.2514 จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าท่ายาง

     หล่อพระประธานในวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4 ปีกุล จ.ศ.1333 ร.ศ.191 ทำเหรียญรูปพระครูโสถิตธรรมาภรณ์(ทอง)เต็มองค์ เป็นที่ระลึก นำขึ้นประดิษฐ์สถานเมื่อ ประมาณ พ.ศ.2517 ในพรรษา
ทำเหรียญแจกในงานฉลองสมณะศักดิ์พระครูบวรกิจโกศลเมื่อวันเสาร์ที่๑๕ กุมภาพันธ์ พ. ศ.๒๕๑๘ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล

     ผูกพันธสีมา เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2525 แรม 1 ค่ำเดือน 4 ปีระกา จ.ศ.1342 ร.ศ.200  อ่านพระบรมราชโองการ พระราชทานวิสุงคามสีมา โดย  นายบุญมา  โมลี  ศึกษาธิการ อำเภอท่ายาง นาย ชัด รัตนราช ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  ประธานฆราวาส
พระพุทธจนวราภรณ์ (ทองเจือ) วัดราชบพิธสถิตสีมาราม เจ้าคณะ ภาค 14-15 ธรรมยุต  ประธานฝ่ายสงฆ์ ตัดหวายวางลูกนิมิต เวลา 13.59 น. ถึง 14.44 น. ครบจำนวนเสร็จพิธี

พื้นที่ก่อตั้ง วัดชายนา

     ชาวบ้านจากหมู่บ้านในดง ซึ่งแต่เดิมขึ้นตรงกับหมู่ 8 ตำบลบางปลาเค้า ได้เดินทางมาหา นิมนต์พระไปสร้างวัดและอยู่จำพรรษา ณ ที่ว่างเปล่า ซึ่งเดิมคือป่าช้าเก่าของหมู่บ้านในดง ได้รับการบุกเบิกหักร้างถางพง โดยหลวงพ่อตัด ปวโร พร้อมด้วยชาวบ้าน ต.บ้านในดง และญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เมื่อปี พ.ศ.2505 พื้นที่แปลงนี้อยู่ในความดูแลของอดีตกำนัน คำ ทองทา ถวายไว้เพื่อให้สร้างวัด  เพราะการเดินทางไปวัดทำบุญ, ฟังเทศน์, ฟังธรรม ของชาวบ้านในดงสมัยนั้นลำบากมากถนนหนทางไม่มีอย่างที่เป็นหรอกครับ ต้องเดินตามทางเกวียน ทางลูกรังซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อ วัดที่ใกล้ที่สุดคือ วัดบรรพตาวาส(เขากระจิว) แต่ก็ยังลำบากต่อการเดินทางอยู่ดี เมื่อ มีชาวบ้านมานิมนต์ หลวงพ่อทอง ก็เรียกประชุมพระลูกวัดรวมทั้งหลวงพ่อตัดด้วย เพื่อถามความสมัครใจ แต่ก็ไม่มีผู้ใดออกไปอยู่ เพราะเป็นถิ่นกันดาร ห่างไกลความเจริญสู้วัดเขากระจิวไม่ได้เพราะใกล้ อ.ท่ายาง เมื่อเป็นเช่นนั้น หลวงพ่อตัด ท่านก็เลยรับนิมนต์เอง

     ในปี พ.ศ.2505 หลวงพ่อตัด และพระสงฆ์อีก 4 รูป ก็ได้มาจำพรรษา ณ ป่าช้าบ้านในดงเป็นพรรษาแรก พร้อมทั้งปลูกโรงมุงคาบ้าง สังกะสีบ้าง และแต่ใครถวายอะไรมาเพื่อเป็นกุฏิจำพรรษา ครั้งเมื่อท่านมาอยู่ใหม่ๆนั้น อุปสรรคในการสร้างวัดชายนาของ นั้นมีมากมายนัก แต่ท่านก็สามารถฝ่าฟันมาได้ ด้วยเพราะท่านมีความอดทน ความเพียรพยายาม และด้วยบุญบารมีที่ท่านได้สร้างสมมา จึงบังเกิดเป็นวัดชายนาที่เจริญรุ่งเรืองเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดชายนา
อันดับที่ 1    พระพุทธวิริยากร ( หลวงพ่อตัด ปวโร ) ตั้งแต่  2505 - 2552
อันดับที่ 2   พระครูสารธรรมนิเทศ ( พระอาจารย์ทิน วรจตฺโต ) ตั้งแต่ 2553  -  ปัจจุบัน


www.วัดชายนา.com