ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง
 

ตั้งอยู่ที่ 62/1  หมู่ 2 ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี