ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายวิทยุระบบกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง