ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนน คสล.หมู่ที่ 2 เป็นเงิน 124,700 บาท