ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนน คสล.หมู่ที่ ๑ เป็นเงิน 489,000 บาท